Jueves, 26 de Julio de 2018
Burzaco, nueva comisión

Luego de celebrada la asamblea general de la Asociación Japonesa Burzaco, se designó la comisión directiva para el presente período: Presidente, Vicente Nakama; vicepresidente, Masateru Gaja; secretario, Gustavo Nakamura; prosecretario, Santiago Higa; tesorero, José Sano; protesorero, Kizo Sasaki; vocales, Eduardo Nakama, Enrique Finen, Eliseo Kuba, Guillermo Higa, Julio Sasaki, Rolando Hamada, Alejandro Shimabukuro, Hideshi Yasuda, Francisco Endo, Claudio Maekanehisa; suplentes, Norberto Arakaki, Morikazu Hamasaki, Luis Muraoka, Pablo Maehokama; revisores de cuentas, Francisco Sakugawa y Marcelo Nakasone; revisor suplente, Eduardo Suyama.

Fujimbu: presidente, Liliana Zukeran; vicepresidente, Riyoko Nashiro; secretaria, Susana Yonamine; prosecretaria, Norma Iritani; tesorera, Kikue Nashiro; protesorera, Patricia Maekaneshisa; vocales, Sachiko Sakanashi, Aiko Matsumoto, Violeta Kobayashi, Tomoko Higa, Beatriz Nohara, Irma Yasuda, Patricia Sasaki, Aya Yasuda, Melina Santos, Rieko Nakasone, Cora Yamakawa, Julia Taminato, Miyuki Kuba; asesoras, Mitsue Miyawaki y Eva Hanashiro.
Ijikai: Norberto Arakaki; vicepresidente, Francisco Endo; secretario, Walter Suyama; prosecretario, Mariano Agena; tesorero, Cristina Yha; prosecretario, Gustavo Chinen; vocales, Haruo Yoshida, Julio Sasaki, Oscar Yonamine y Federico Hamasaki; delegado ante Kyoren, Yoshimasa Nogami.
Hahanokai: presidenta, Patricia Oshiro; vicepresidente, Perla Yoshida; secretaria, Carolina Iwashita; prosecretaria, Karina Arismendi; tesorera, Cristina Kaihara; protesorera, Paola Muraoka; vocales, Marcela Suyama, Yoko Sakihara, Vanesa Sasaki, Silvia Tamaki, Nadia Takanashi, Sayuri Matsumoto, Natalia Nogami, Sandra Nakamura y Roxana Murakoshi.